Det gäller barnen

av Rösare Peter

Det gäller barnen – barn och unga på skyddat boende handlar om att stödja och skydda barn och unga som upplevt pappas våld mot mamma, eller själva utsatts för våld.


LÄS MER

Grosshandlarens kokbok

av Di Schiena Raffaello

Kring det förra sekelskiftet var grosshandlare Nils Berg en av Sveriges rikaste människor. Han levde ensam och ägnade all sin tid åt affärer. 50 år gammal träffade han kärleken och förändrades i grunden. Han donerade roslagsön Marholmen och motsvarande 30 miljoner kronor för att starta ett vilohem och en skola för fattiga arbetare. Resultatet blev en sagolik plats. I folkbildningshemmets matsal åt arbetarkvinnor tillsammans med Elsa Beskow och världsberömda forskare i landsflykt.


LÄS MER

Exemplet Reggio Emilia

av Grut Katarina

Reggio Emilia har blivit känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram i spåren av andra världskriget. Sedan 1964 har Reggio Emilia utvecklats till ett centrum för de viktigaste förskoleerfarenheterna i världen. Staden har även blivit en högborg för praktiskt pedagogiskt tänkande genomsyrat av de kulturella värden som givit dessa förskolor en stor social och politisk roll i det omgivande samhället.


LÄS MER

Barn på kvinnojour

av Lorentzi Ulrika

Vart tionde barn lever med våldet som vardag. Varje år bor ungefär 1 500 barn på kvinnojourerna i Sverige. Det är barn som bevittnat våld mot mamma och omkring hälften av dem har själva blivit utsatta för fysiskt våld.


LÄS MER