En del av Sverige

av Hamrud Annika

I alla tider har det funnits de som inte följer normen, i alla samhällen, över hela världen finns det de som inte passar i den vanligaste kostymen eller klänningen för sexuell läggning och könsidentitet. Så även i Örebro.


LÄS MER

Makt bakom orden

av Dahlin Ann

Den första kända arbetsmarknadskonflikten i världen utspelade sig bland byggnadsarbetare i Egypten för 3 500 år sedan. I Sverige finns dokumenterade strejker sedan mitten av 1600-talet.


LÄS MER

Unga och politik

av Bergström Ylva

Hur ser villkoren ut i dag för ungas politiska intresse, engagemang och tillit till politik? I Unga och politik kartlägger Ylva Bergström hur ungdomar med olika socialt ursprung, i skilda utbildnings- och uppväxtmiljöer, ser på samhällsfrågor och politik, den egna skolgången och framtiden.


LÄS MER

Ledartröja eller tvångströja?

av Danielsson Öberg Anna, Öberg Tommy

Industriavtalet har varit lönemarknadens fasta punkt alltsedan lönerörelsen 1998. Omstritt och hårt kritiserat, ändå lönebildningens centrum. Men ingenting, inte ens Industriavtalet, lever för evigt. Den svåra frågan är därför inte om utan hur modellen ska förnyas eller förändras.


LÄS MER

En röd stuga med en halvmåne på gaveln

av Schwarzenberger Sonja

”Jag visste inte så mycket om folkbildning innan jag började skriva den här boken. Men själva ordet väckte frågor i mig. Det verkar finnas en kamp mellan det som kan kallas folkligt och det som anses vara bildat, en polarisering som återkommer i skol- och kulturdebatten i dag. I folkbildningen möts polerna, inte minst i ordet: Folkbildning. Jag ville undersöka hur dualiteten påverkar både Sverige och oss som individer.”

SONJA SCHWARZENBERGER, FÖRFATTARE


LÄS MER