ISBN: 978-91-85343-53-9Att starta och driva tjej- och kvinnojour

Handböcker, Politik & Samhälle

Behovet av stöd och hjälp till våldsutsatta tjejer och kvinnor är stort, men att ringa polisen eller socialtjänsten är för många skrämmande och kan kännas i det närmaste oöverstigligt. För dessa tjejer och kvinnor kan ett telefonsamtal eller mejl till en tjej- eller kvinnojour vara det avgörande steget för att ta sig ur en destruktiv relation.

Denna bok ger en inblick i kvinno- och tjejjourers dagliga möten med våldsutsatta tjejer, kvinnor och deras barn. Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR) arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.


Författare
Björkgren Katarina

Katarina Björkgren har fjorton års erfarenhet av jourverksamhet genom sin anställning på Kvinnojouren i Göteborg. Hon är socionom och vice ordförande i SKR:s förbundsstyrelse.

Christiansson Clara

Clara Christiansson har i tre år arbetat ideellt inom Kvinnojouren Viktoria i Halmstad och startade Halmstad tjejjour, tidigare styrelseledamot i SKR, informatör och anställd på SKR:s förbundskansli i Stockholm.

Nilsson Gabriella

Gabriella Nilsson har hämtat sin erfarenhet av jourverksamhet genom sju års engagemang i bland annat tjejjouren Juventas systrar i Södertälje. Hon är socionom och styrelseledamot i SKR.

Nilsson Gun-Inger

Gun-Inger Nilsson var med och startade Kristianstad nya kvinnojour och har hämtat sin erfarenhet av jourverksamhet därifrån, dels som ideellt arbetande i två år, dels som anställd sedan sex år, ordförande för Kristianstad nya kvinnojour, styrelseledamot i SKR.