ISBN: 9789186743246


Ladda ner pressbild


Global respekt

Politik & Samhälle

Vid beställning av 15 ex eller fler kostar boken endast 50 kr/st. Mejla din beställning till premiss@arenagruppen.se för att få mängdrabatten.

Boken Global Respekt handlar om makt och demokrati, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. De olika kapitlen tar upp stora och komplicerade frågor på ett grundläggande sätt och med fokus på det globala arbetslivet. Global Respekt gavs första gången ut 2004. Denna utgåva är uppdaterad och innehåller helt nya avsnitt om bland annat klimathoten, migration, finanskrisen och hur arbetarrörelsen kan agera mot högerpopulism.

Redaktörerna Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg, som skrivit alla nya avsnitt, är båda journalister och författare med inriktning på globalisering och fackliga frågor. Enskilt och gemensamt har de skrivit en rad böcker om bland annat högerpopulism och migrantarbetare.


Författare
Lodenius Anna-Lena

Anna-Lena Lodenius är journalist, författare och föreläsare, främst känd för sina studier av autonoma och extremnationalistiska rörelser. Hon har publicerat artiklar i bl.a. Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Ordfront, Månadsjournalen och Arena.

Wingborg Mats

Mats Wingborg är frilansjournalist och författare med inriktning på fackliga frågor, arbetsliv, arbetsmarknad och migrationspolitik i Sverige och internationellt. Han har skrivit flera böcker om den globala fackföreningsrörelsen, utvecklingsfrågor och migration.