ISBN: 978 91 85343 69 0Vid 20 börjar den ruttna – om hedersvåld och modiga kvinnor

Debatt, Politik & Samhälle

Hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor är ämnet för Maria Hagbergs bok Vid 20 börjar den ruttna. Den bygger på intervjuer med unga kvinnor med olika etnisk bakgrund som alla bott i Sverige hela eller nästan hela livet. De berättar om barndom, ungdom och uppväxt, om hälsa och sexualitet om vardag, familj och arbete, om egna erfarenheter av våld, misshandel och utsatthet men också om hur de till sist lyckades bryta sig loss och ta steget till ett självständigt liv.

Boken avslutas med en analys utifrån kvinnornas berättelser där författaren även tar upp religionens roll.


Författare
Hagberg Maria

Maria Hagberg är socialarbetare, konsult, utbildare och samhällsdebattör med lång erfarenhet av arbete med utsatta kvinnor och barn.