ISBN: 9789189077256


Ladda ner pressbild


Den svagaste länken

100 000 förtroendevalda har försvunnit från svenska arbetsplatser. Det borde vara ett problem för en modell som bygger på lokal dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Eller är det själva systemet som problemet? Bygger det på en förväntan om engagemang som allt färre är intresserade av? Är fackförbund i stället på väg mot en ny roll, där service och trygghet är viktigare än inflytande och påverkan?

Eller kommer det en motreaktion?

Men utgångspunkt från sin egna erfarenheter av att vara fackligt aktiv och förtroendevald försöker journalisten och tidigare fackföreningsledaren Jonas Nordling här skildra vad som håller på att hända med den svenska modellen.


Författare
Jonas Nordling

Jonas Nordling är chefredaktör på Dagens Arena. Han har tidigare bland annat varit ordförande i Journalistförbundet.