ISBN: 9789189077256


Ladda ner pressbild


Den svagaste länken

100 000 förtroendevalda har försvunnit från svenska arbetsplatser. Det borde vara ett problem för en modell som bygger på lokal dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Eller är det själva systemet som problemet? Bygger det på en förväntan om engagemang som allt färre är intresserade av? Är fackförbund i stället på väg mot en ny roll, där service och trygghet är viktigare än inflytande och påverkan?

Eller kommer det en motreaktion?

Men utgångspunkt från sin egna erfarenheter av att vara fackligt aktiv och förtroendevald försöker journalisten och tidigare fackföreningsledaren Jonas Nordling här skildra vad som håller på att hända med den svenska modellen.


Författare
Jonas Nordling

Jonas Nordling är journalist. Han har bland annat arbetat på Vår bostad och SVT, varit chefredaktör för Dagens Arena, samt ordförande för Journalistförbundet. Hans bok Den svagaste länken handlar om den stora bristen på fackligt förtroendevalda på landets arbetsplatser och vad detta innebär för en arbetsmarknadsmodell som bygger på inflytande och delaktighet. Hör av dig […]