Böcker

Att lägga marknaden till rätta

av Bo Bengtsson

Bostadsfrågan diskuteras regelbundet ur en rad olika synvinklar, men inte alltid utifrån en principiell utgångspunkt. Den svenska grundlagen slår fast det allmännas ansvar att trygga rätten till en bostad, en utgångspunkt som gör att bostadsmarknaden skiljer sig från andra marknader och att detta motiverar politiska korrektiv till marknaden. Att lägga marknaden till rätta är en unik […]


LÄS MER

Vi är inte maskiner

av Kjell Rautio

Vi är inte maskiner handlar om framväxten av socialförsäkringarna i allmänhet och sjukförsäkringen i synnerhet. Läsaren får följa med på en personligt färgad resa genom det svenska klassamhället. Författaren Kjell Rautio väver samman egna yrkeserfarenheter med maktanalys och skildrar viktiga samhällsförändringar i en bred samhällspolitisk berättelse. Det fackliga perspektivet och övertygelsen om alla människors lika […]


LÄS MER

Till försvar för demokratin

av

Runtom i världen försöker en auktoritär etnonationalistisk rörelse väcka misstro, vrede och hat mot demokratin och civil samhället. Debattklimatet har hårdnat, och det offentliga samtalet har brutaliserats. Den här boken analyserar tio tekniker som används för att angripa och underminera demokrater. Alla som vill värna det öppna samhället behöver förstå dem. Vilka är dessa tekniker? […]


LÄS MER

Drömmar och kamp

av Eva Nikell

I “Drömmar och kamp – Kvinnofolkhögskolans väg från då till nu” får vi möta några av de kvinnor som satt sin prägel på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.


LÄS MER

LO och arbetarrörelsens kris

av Örjan Nyström

I år fyller LO 125 år. Jubileet väcker frågor. Att LO försvagats och marginaliserats som samhällskraft står klart. Hur har LO hamnat där? Centralt är vad som hände under den nyliberala marknadsfundamentalismens genombrott i slutet av 1900-talet. Skildringen av arbetarrörelsens reträtter under dessa år har mest handlat om SAP, medan LO:s roll hamnat i skuggan. […]


LÄS MER

Idé och affär

av Håkan A Bengtsson

I boken Idé och affär intervjuas HSB:s tidigare vd Anders Svensson av Arenagruppens Håkan A Bengtsson. Resultatet är en personlig historia men också en berättelse om HSB:s utveckling och förnyelse, och en pusselbit som speglar viktiga aspekter av Sveriges historia det senaste halvseklet.


LÄS MER

Gösta Vestlund

av Abrahamsson Kenneth

Gösta Vestlund föddes 1913, och växte upp under enkla förhållanden i Gagnef i Dalarna. När han gick bort 2020 hade Sverige bytt skepnad. På flera sätt var Gösta Vestlund delaktig i det moderna Sveriges utveckling. Han var en sann folkrörelsemänniska och är kanske mest känd som folkbildare, med livslång kärlek till folkhögskolan. Gösta Vestlund hade […]


LÄS MER

Honorine Hermelin

av Lena Eskilsson

Honorine Hermelin: Handens, hjärnans och hjärtats pedagog är skriven av idéhistorikern Lena Eskilsson, under många år verksam som forskare och lärare vid Umeå universitet.


LÄS MER

Distriktsläkaren

av

Vad hände på den resa som började med sjukronorsreformen 1970? Som fortsatte med framväxten av arbete i vårdlag och läkare med socialmedicinskt områdesansvar och beslutet att ge alla en fast egen allmänläkare och som landade i dagens annonskampanjer från nätläkarbolag som uppmanar oss att konsumera dyra, ofta onödiga, men skattefinansierade läkarinsatser? Kan kommersialisering och privatisering lösa dagens och morgondagens sjukvårdsproblem?


LÄS MER

Feminism på riktigt

av Lina Stenberg

Allt fler svenskar vill ha ett jämställt samhälle för kvinnor och män. Partierna har svarat genom att lansera mer jämställdhetspolitik. Satsningar och förslag som utgår från partiernas egna definitioner av vad jämställdhet är. Den här boken granskar riksdagspartiernas jämställdhetspolitik. Vad leder politiken till? Vem vinner på den? Har partierna en politik för feminism på riktigt? […]


LÄS MER

Drömmen om den moderna socialtjänsten

av Martin Börjeson

Om man ska urskilja en enskild person som haft betydelse för det sociala arbetets utveckling under senare delen av 1900-talet är det Bengt Hedlén. Som socialchef i Finspång, Norrköping och Malmö arbetade han under nära 40 år för att förändra den gamla fattigvården till en modern socialtjänst. Och som ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer var […]


LÄS MER

Historien om Arbetet och den sista striden

av Bo Bernhardsson

Historien om Arbetet är en historiebok. Men den ställer också frågor om framtiden, som rör arbetarrörelsens uppdrag och ytterst demokratins förutsättningar. Kan en vital och väl fungerande demokrati existera utan medial mångfald? Utan allsidig nyhetsförmedling? När de dominerande medierna i »det nya medielandskapet« ägs av internationella mediekapitalister och tidningsmarknaden i Sverige är monopoliserad? Arbetet var […]


LÄS MER

Den svagaste länken

av Jonas Nordling

100 000 förtroendevalda har försvunnit från svenska arbetsplatser. Det borde vara ett problem för en modell som bygger på lokal dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Eller är det själva systemet som problemet? Bygger det på en förväntan om engagemang som allt färre är intresserade av? Är fackförbund i stället på väg mot en ny roll, […]


LÄS MER

Tid för reformer – så skapar vi en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård

av Henrik Fritzon

”En jämlik och tillgänglig sjukvård är grundläggande i den svenska välfärdsmodellen. Ändå har personalbrist och långa köer tyvärr blivit alltför vanligt, samtidigt som många vårdanställda upplever en ökad stress på jobbet. Jag menar att det är fullt möjligt att bryta den utvecklingen, genom rejäla satsningar och nya arbetssätt inom sjukvården. I den här boken presenterar […]


LÄS MER

Vad händer nu? Välfärden efter corona

av

När covid–19 drabbar samhället vårvintern 2020 leder det till en kris av större proportioner än vad de flesta av oss någonsin tidigare upplevt. Pandemin slår ojämnt och dess konsekvenser fördelas ojämlikt. Krisen blottlägger befintliga brister i välfärden och visar på revor i skyddsnäten som funnits sedan tidigare – och väcker samtidigt nya frågor för samhället […]


LÄS MER

Lyft varandra – en guide till halva makten

av Monica Green

2021 firades 100-årsjubileet av det första valet där såväl män som kvinnor fick rösta. Fortfarande efter 100 år är Sverige inte jämställt. Orsaken till det är samhällsstrukturer som vi i många fall inte ens ser. Med 24 år som riksdagsledamot och aktiv kommunpolitiker, samt erfarenhet från ordförandeskap i nationella organisationer såsom UN Women Sverige, NTF […]


LÄS MER

Kampen om Sverige: Från socialism till nyliberalism

av Enocksson Mike

Vad skulle du säga om jag berättade för dig att svensk grundlag har inskrivet att vi inte kan uppnå full sysselsättning? Att det var folkpartiet som först krävde löntagarfonder? Att vårt pensionssystem är hämtat från Pinochets Chile? Vad skulle du säga om jag berättade för dig att den svenske väljaren knappt har något att säga […]


LÄS MER

Samhällsbygget Gårdsten

av Salonen Tapio

Bilden av miljonprogramsområden tecknas ofta i ensidigt dystra färger. Men exemplet Gårdsten i Göteborg visar att det går vända en till synes hopplös situation i ett eftersatt bostadsområde. Det visar att det krävs en uthållighet som varar i årtionden, engagemang som genomsyrar det offentliga åtagandet med ett uttalat uppdrag att utveckla den lokala välfärden. Gårdstensbostäder […]


LÄS MER

Pappers 100 år

av Ronald Åman

Pappersindustriarbetarförbundet, Pappers, bildades under oen orolig period i svensk historia, präglad av svält, efterdyningarna av första världskriget och farsoten spanska sjukan Faktum är att Sverige aldrig i modern tid varit närmare en revolution än åren innan bildandet av Pappers. Nu, 100 år senare, är vår mission densamma som tidigare: att värna om våra medlemmars arbetsvillkor. […]


LÄS MER

Systemen överflödet och det gemensamma

av Lars Ingelstam

Sverige är ett rikt land. Men ett modernt samhälles ekonomi består inte bara av ekonomi . Särskilt under 1900-talet har en rad system byggts upp: försörjningssystem, transportsystem, kommunikationssystem, utbildningssystem och många fler. Det behövs därför systemtänkande ( a systems approach ) för att förstå hur resurser skapas och diskutera hur de bör användas. Några av […]


LÄS MER

Industrivisioner

av

Min förhoppning är att du ska bli lika inspirerad och provocerad som jag när du läser. Och att dessa samlade industrivisioner ska placera industrifrågorna där de hör hemma, i centrum av samhällsdebatten. Ur förordet av Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall I Industrivisioner – åtta röster om framtidens svenska industri samlas journalister, forskare, filmskapare, debattörer och […]


LÄS MER

Pennskaften inifrån

av Lundälv Jörgen

I den offentliga debatten finns det människor med funktions­nedsättningar och sjukdomar som sällan eller aldrig kommer till tals. De hörs inte eftersom de inte alltid har en förmåga att kommunicera. Men också på grund av ett allt hårdare samhällsklimat där utsatta grupper inte alltid är önskvärda och till och med får utstå hat och diskriminering. […]


LÄS MER

Försäkring och trygghet i en förändrad värld

av Danielsson Öberg Anna, Håkan A Bengtsson, Wennemo Irene, Sjöblom Alf, Johansson  Anders, Svärdman Håkan

Rötterna till dagens försäkringsbolag och offentliga socialförsäkringar tränger djupt ner i historien. Redan på 1300-talet inrättades den första formen av obligatorisk brandförsäkring i Sverige och ett par hundra år senare blev socknarna skyldiga att ge medellösa åldringar och svårt sjuka fattigvård. I det moderna samhället är olika slags försäkringar en oumbärlig beståndsdel – för den […]


LÄS MER

Vi drack vårt kaffe på toaletten

av Nilsson Andreas

”Att dricka kaffe på arbetstid var inte tillåtet, men vi löste problemet på vårt eget sätt. Varje förmiddag gick vi en efter en in på damtoaletten, där vi plockade fram våra termosar och gurksmörgåsar. Vi var lite rädda att någon skulle upptäcka oss men trodde knappast att cheferna, som ju alla var karlar, skulle titta […]


LÄS MER

Vilka skulle annars göra det?

av Häggberg Annika

I Vilka skulle annars göra det? berättar journalisten Annika Häggberg den vindlande historien om Rågsveds Folkets Hus som blev Nya Rågsveds Folkets Hus. Med sina många okonventionella verksamheter och evenemang – från boxning, julfirande, musikstudio och social rådgivning till grönsaksodling – har Nya Rågsveds Folket Hus fått ta emot en rad utmärkelser och blivit så […]


LÄS MER

Ödesvalet

av Jederlund Lars

Ödesvalet – en orosanmälan om ett brunare Europa beskriver de partier, ofta ledda av skickliga populister, som befinner sig till höger om den traditionella högern. Den berättar vad de vill göra med Europa. Och konstaterar att det är klokt att ta dem på orden – de menar vad de säger!


LÄS MER

Ett bättre Europa

av Färm Göran

EU har de senaste åren stått mer i centrum för samhällsutvecklingen än någon gång tidigare. Ändå skrivs och debatteras det väldigt lite om Europafrågor, och nästan ingenting om det mäktiga Europaparlamentet. Det är oroväckande med tanke på det viktiga Europaparlamentsvalet 2019.


LÄS MER

Lönen, makten och värdigheten

av Gatu Harald

I Lönen, makten och värdigheten görs fem nedslag i industriarbetarnas historia: 1905, 1945, 1983, 1995 och 2009. Via dessa år gestaltas de olika prövningar som den fackliga organisationen ställts inför i sin strävan att värna priset på arbetet och skydda arbetsvillkoren.


LÄS MER

Kvinnokällan

av Hagberg Maria

Kvinnokällan handlar om kvinnors liv och villkor under och efter krig, konflikter och ockupation och bygger på möten och intervjuer med kvinnor i Kurdistan, Israel, Palestina och Libanon.


LÄS MER

Bostadsojämlikhet

av Listerborn Carina

I Bostadsojämlikhet får läsaren ta del av berättelser från bostadsmarknaden i Malmö, baserade på intervjuer med personer som har erfarenheter av att söka och hitta bostad och att skapa sig ett hem.


LÄS MER

När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ

av Dahlgren Göran

I dag har svensk sjukvård blivit en marknad. Vinstmöjligheter och lönsamhet snarare än behov av vård styr i allt högre grad den skattefinansierade vårdens organisering och fördelning. Detta skapar en alltmer fragmentiserad och ojämlik vård. En av sjukvårdspolitikens största utmaningar borde vara att bryta marknadiseringen av vården.


LÄS MER

Det här får de inte på banken

av

Det här får de inte på banken innehåller de 24 bästa novellerna från när Kommunalarbetaren utlyste en tävling bland sina läsare. Berättelserna ger unika bilder från yrken som vanligtvis inte får så stort utrymme i litteraturen. Men framför allt är det texter som väcker känslor – som är roliga, sorgliga, dråpliga.


LÄS MER

Se helheten

av Frisk Hagström Titti, Persson Lotta

I dag står socialtjänsten inför stora utmaningar. Det är svårt att rekrytera personal och de ekonomiska kraven ökar. Samtidigt har samhällsklimatet hårdnat och många människor behöver hjälp. Hur ska denna ekvation gå ihop?


LÄS MER

Rätten till rättvisa

av Pelling Lisa, Hall Petra

I en tid av krympande resurser till det gemensamma och då politiska stridsfrågor i högre utsträckning avgörs i domstolen snarare än i talarstolen har tillgången till rättsväsendet – rätten till rättvisa – blivit en brännande fråga. När detta sker samtidigt som enskilda medborgare allt oftare behöver gå till domstol för att få sina sociala rättigheter tillgodosedda behövs nya sätt att tänka och agera.


LÄS MER

En del av Sverige

av Hamrud Annika

I alla tider har det funnits de som inte följer normen, i alla samhällen, över hela världen finns det de som inte passar i den vanligaste kostymen eller klänningen för sexuell läggning och könsidentitet. Så även i Örebro.


LÄS MER

When the market comes rushing in to the Swedish model

av Rolfer Bengt

During the last 30 years, the market forces have made forays into the Swedish social welfare system. Over a relatively short period of time, a number of private companies have been established within the school, health and social care systems – activities which were earlier practically exclusively run by the public sector. How has this […]


LÄS MER

Makt bakom orden

av Dahlin Ann

Den första kända arbetsmarknadskonflikten i världen utspelade sig bland byggnadsarbetare i Egypten för 3 500 år sedan. I Sverige finns dokumenterade strejker sedan mitten av 1600-talet.


LÄS MER

Hälsing och förnyare

av Håkan A Bengtsson

Kenth Högström var en person med en stark personlighet. Han äntrade talarstolen med såväl stil som talang. Man lyssnade till Kenth. Allt det där lever kvar i mångas minne. Men även dessa minnen falnar och flagnar.


LÄS MER

Det yttersta ansvaret

av Werne Kent

I tio nyskrivna reportage och essäer skildrar en rad författare, journalister och forskare socialtjänstlagen, det sociala arbetet och samhällsproblemen.


LÄS MER

Unga och politik

av Bergström Ylva

Hur ser villkoren ut i dag för ungas politiska intresse, engagemang och tillit till politik? I Unga och politik kartlägger Ylva Bergström hur ungdomar med olika socialt ursprung, i skilda utbildnings- och uppväxtmiljöer, ser på samhällsfrågor och politik, den egna skolgången och framtiden.


LÄS MER

Det gäller barnen

av Rösare Peter

Det gäller barnen – barn och unga på skyddat boende handlar om att stödja och skydda barn och unga som upplevt pappas våld mot mamma, eller själva utsatts för våld.


LÄS MER

Ledartröja eller tvångströja?

av Danielsson Öberg Anna, Öberg Tommy

Industriavtalet har varit lönemarknadens fasta punkt alltsedan lönerörelsen 1998. Omstritt och hårt kritiserat, ändå lönebildningens centrum. Men ingenting, inte ens Industriavtalet, lever för evigt. Den svåra frågan är därför inte om utan hur modellen ska förnyas eller förändras.


LÄS MER

Frihetens och upproriskhetens bakterier

av Tigerberg Caroline, Söderström Lina, Dackling Martin

År 1954 fördes Göteborgs högskola och Medicinska högskolan samman och bildade tillsammans Göteborgs universitet. Följaktligen finns det i år anledning att fira och se tillbaka på 60 år som universitet. Historiska framställningar som skildrar universitetets framväxt och utveckling finns emellertid redan. Mindre känt är dock hur de senaste sextio åren tett sig för de som faktiskt utgjort den största och viktigaste delen av universitetet – dess studenter – och för deras organisationer – studentkårerna. Hur har studentvardagen förändrats? På vilka sätt har studentkårernas uppdrag och roll förändrats? Vilka studentrelaterade frågor har varit aktuella över tid?


LÄS MER

Pianona i Västerbotten: Det politiska och politikens platser

av Sörlin Sverker

”Platsen för det politiska har krympt. Det har nu gått så långt att demokratin lider skada. I det tomrum som skapats har krafter och värderingar kunnat tränga in som undergräver samhällskänslan. Politikens reträtt har inte fostrat det civila samhälle som vi hoppades på. Jag tror att denna tendens kan vändas.”

Pianona i Västerbotten innehåller texter av Sverker Sörlin, idéhistoriker och författare, skrivna mellan 1995 och 2014. Den röda tråden handlar om att uppfatta det gemensamma, det politiska, i frågor som vid första påseendet inte alltid verkar ha med politik att göra.


LÄS MER

Det gemensamma – om den svenska välfärdsmodellen

av Wennemo Irene

Välfärdspolitik bygger på tillit. Vi måste lita på att de resurser som avsätts används på rätt sätt om vi ska vara villiga att avstå dem. Denna bok handlar om varför tilliten växte sig stark i de nordiska länderna. Genom att fokusera på detta kan ett antal mysterier i den svenska välfärdsutvecklingen lösas: Den välbeställda svenska […]


LÄS MER

När operan kom till byn

av Krutmeijer Malin

I början av 2000-talet började Folkets Hus och Parker digitalisera sina biografer. Det var en pionjärsatsning, tekniken var helt ny. Längst fram i utvecklingen gick en relativt liten aktör, vars syfte var att få landsortsbiograferna att blomstra igen.


LÄS MER

Var ligger min arbetsplats i morgon?

av Beckström Liv

Var ligger min arbetsplats i morgon? innehåller 23 noveller om en arbetsvardag som en utomstående sällan eller aldrig får tillträde till. Noveller så nära verkligheten att de bara kan skrivas av dem som har arbetets upplevda erfarenheter i kroppen.


LÄS MER

Trygghet på flykt

av

Den svenska modellen som tog form under 1950-talet är fortfarande omtyckt, men dåligt underhållen. Samhället har förändrats, och staten har i dag svårt att hålla löftet om generösa socialförsäkringar om man samtidigt ska kunna finansiera välfärden. I det politiska samtalet prioriteras vård, skola och omsorg, medan försäkringsfrågor glöms bort. Där är vi i dag, men var vill vi vara i morgon?


LÄS MER

Bortom horisonten

av Lindberg Ingemar, Neergaard Anders

Globalisering, högervindar och en förändrad kapitalism ställer fackföreningsrörelsen inför nya utmaningar, nationellt såväl som internationellt. Hur ser dessa ut och vad bör göras? Denna forskarantologi bidrar med både en internationell utblick och teoretisk analys. Teoretiker som Karl Marx och Karl Polanyi samsas med historisk forskning och postkolonialt inspirerade perspektiv.


LÄS MER

Från Palm till Löfven – En socialdemokratisk historia

av Pettersson Henry

Henry Petterssons Från Palm till Löfven. En socialdemokratisk historia är en heltäckande bok om den svenska socialdemokratin. Från Palm till Löfven tecknar den ekonomiska och sociala bakgrunden till arbetarrörelsens tillkomst och utveckling. Den skildrar Sveriges moderna politiska historia. Parallellt beskrivs socialdemokratins idé­utveckling från partiets tillkomst på 1880­-talet fram till i dag. I boken finns studie-­ och diskussionsfrågor. Från Palm till Löfven är ett studiematerial för de som vill fördjupa sig i socialdemokratins historia.


LÄS MER

Rösträtt till salu

av Svensson Richard, Lindberg Staffan I.

World Values Survey-undersökningen i Sverige 2011 verkar säga något nytt och skrämmande om de unga mellan 18 och 29 år:
– Var femte ung svensk mellan 18 och 29 år kan tänka sig att sälja sin röst för en mindre summa pengar.
– Var fjärde ung svensk tycker inte att det är så viktigt att de får leva i en demokrati men tycker att det vore bra, eller mycket bra, om Sverige styrdes av en ”stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen eller allmänna val”.
– Nästan 15 procent av de unga tycker att det vore bra, eller mycket bra, om Sverige styrdes av militären.


LÄS MER

Facklig kräftgång

av Danielsson Öberg Anna, Öberg Tommy

För 20 år sedan hade de flesta av Europas fackförbund en stark position. Medlemsantalet var högt och stabilt. Kraften vid förhandlingsborden imponerade. Politiker av alla kulörer lyssnade till fackets uppfattningar. Sedan dess har mycket förändrats. Miljontals medlemmar har lämnat organisationerna, kraften vid förhandlingsbordet har eroderat och det politiska inflytandet har urvattnats. Detta har skett ungefär samtidigt i en rad länder. Hur gick det till?


LÄS MER

Ljudberättande i europeisk film

av Dykhoff Klas

Låter amerikansk film bättre än europeisk? Låter den ens annorlunda? Genom att jämföra ljudet och dess berättarfunktion i sju europeiska filmer, med de amerikanska versionerna av samma filmer, försöker Klas Dykhoff svara på dessa frågor.


LÄS MER

Vän eller fiende?

av Bergström Viktoria

Viktoria Bergström skriver om socialförsäkringssystemet utifrån ett könsperspektiv. Hon lägger fokus på fem infallsvinklar: – Socialförsäkringen handlar mycket om ambitionsnivå. – Systemet riskerar att urholkas när allt mer flyttas från social- till avtalsförsäkringar. – Det finns alternativ till dagens utformning av  partiell sjukersättning. – Kvinnors sjukfrånvaro utmanar inte maktdelningen mellan könen. – Kvinnors sjukfrånvaro är […]


LÄS MER

Tänk grönt – 21 texter om framtiden

av Elander Sven

En grön våg sveper över världen. I Sverige och en rad andra länder rör sig den gröna rörelsen allt närmare regeringsmakten. Det verkar finnas ett sug efter en rörelse som ser de globala utmaningarna i vitögat och samtidigt vågar tro att en hållbar framtid är möjlig.


LÄS MER

En glansfull framtid

av Westerlund Uno

När facklig historia skrivs har historiker och samhällsvetare ägnat liten uppmärksamhet åt tjänstemannarörelsen jämfört med den fackliga arbetarrörelsen.


LÄS MER

Chefen röd som körsbärsblom – 32 haikudikter om jobbet

av Lindstedt Niklas

När SKTF-tidningen uppmanade sina läsare att spegla jobbets vardag i form av en haiku blev gensvaret stort. Dikterna strömmade in och handlade om allt från vårdköer och fikastunder till löneförhandlingar och pensionärens längtan tillbaka till arbetsgemenskapen. Det vinnande bidraget handlade om glädjen i att kunna förmedla en efterlängtad bostad. I den här lilla boken finns ett urval ur diktskörden.

Läs, begrunda och bli inspirerad! För den som vill skriva själv finns dessutom råd och tips.


LÄS MER

Reptricket – En debattbok om arbetslinjen

av Rolfer Bengt

Regeringen har de senaste åren lagt mycket på krut på att öka drivkrafterna för människor att söka jobb. Sänkta skatter för dem som arbetar och lägre ersättningsnivåer för dem som inte arbetar är grundreceptet. Men köerna av arbetssökande har blivit längre. Blir då jobben fler bara för att fler människor tvingas söka arbete? Det är en av de frågor som ställs i den här debattboken om arbetslinjen. För arbetsmarknadsministern är sambandet uppenbart men kanske svårt att förklara, ett pedagogiskt reptrick helt enkelt.


LÄS MER

Europas väg

av Anell Lars

Europas väg är en unik berättelse ur tre perspektiv – politiskt, ekonomiskt och rättsligt – om europeiska unionens tillkomst, utveckling och nuvarande verksamhet från det kalla krigets Europa till debatten om Lissabonfördraget. Utifrån gedigen sakkunskap och erfarenhet av diplomati och förhandlingar förenar Lars Anell ett internationellt perspektiv med personlig kunskap.


LÄS MER

Fallucka eller trampolin?

av

Fallucka eller trampolin? av Håkan Svärdman är den första i en serie skrifter från tankesmedjan Arena Idés projekt Välfärd i omvandling om utvecklingen inom de svenska välfärdssystemen.


LÄS MER

Drömmar om ett bättre liv

av Eklund Per

Drömmar om ett bättre liv handlar om 130 års utveckling i Borlänge. Boken handlar om bruksanda, framtidstro, arbetarnas och kvinnornas kamp för inflytande och alla inflyttades drömmar om ett bättre liv.


LÄS MER

Vems ordning och reda?

av Eriksson Thord, Thoursie Anna

Den grundläggande idén om varför fackföreningar bildades är att arbetare slöt sig samman och lovade varandra att inte sälja sitt arbete under de löner som de kommit överens om. Genom bildandet av sådana lönekarteller undveks det som i dag kallas för social dumpning.


LÄS MER

Postväskan

av Núñez Carlos

Postväskan är Carlos Núñez egen berättelse om ett liv med engagemang, solidaritet, facklig kamp och folkbildning. Det är berättelsen om en vindlande resa. Den går från uppväxten i Chile i staden Rancagua och via arbetet som brevbärare med postväskan över axeln, fotbollsdrömmarna och det fackliga engagemanget till ordförandeposten i chilenska Post- och telegrafanställdas förbund.


LÄS MER

Small, medium eller large?

av Mahmood Qaisar

När den nya integrationspolitiken infördes 1997 var ambitionen att med hjälp av politiska insatser uppdatera det svenska samhället till att passa en befolkning som präglades av en mångfald i livsstilar och livsideal.


LÄS MER

Kapitalets revansch

av Spånt Roland

I globaliseringens tid har konkurrensen mellan löntagare ökat mer än mellan företag. Kapitalintressena har stärkt sina positioner och i de flesta länder har löntagarna pressats tillbaka.


LÄS MER

En ny arbetslinje?

av Rolfer Bengt

“Arbetslinjen ska tydliggöras och allas vilja till arbete måste tas tillvara.” Det förklarade alliansregeringen i oktober 2006. Det låter ganska okontroversiellt. Men den nya politiken har visat sig vara omstridd.


LÄS MER

Halvvägs eller vilse?

av Lindberg Ingemar

En liten bok om den nödvändiga balansen mellan föräldraskap och jobb. Det handlar bland annat om papparollen och arbetslivet, stress och arbetsfördelning. Även om föräldrarnas stress inte är mer utbredd än i många andra länder, är betydligt fler kvinnor stressade än män.


LÄS MER

En ny maktbalans

av Lindberg Ingemar

Välfärdsstaten behöver omvandlas mot stärkta rättigheter för den enskilde. Men politiken är medelklassfixerad – i dag måste klyftorna och de utsattas situation sättas i fokus.


LÄS MER

Vänster för Europa

av Håkan A Bengtsson

Antologin Vänster för Europa rymmer flera olika röster om och perspektiv på det europeiska samarbetet och EU:s framtida utveckling. Skribenterna – författare, politiker, debattörer och fackligt aktiva – diskuterar EU ur en rad olika synvinklar.


LÄS MER

En värld i obalans

av Spånt Roland

I globaliseringens tid kan svenska löntagares uppnådda positioner inte tas för givna. Dagligen rapporteras om hur företag flyttar från Sverige och andra utvecklade industriländer till lågkostnadsländer nära eller långt borta.


LÄS MER

Billig mat – En dyr affär

av Brulin Gunnar

Maten i Sverige har blivit billigare, men på ett eller annat sätt betalar vi alla för det sänkta priset. De största förlorarna är de som producerar maten, de som jobbar inom livsmedelsindustrin. För dem betyder prispressen sämre arbetstider, stress och nedlagda fabriker.


LÄS MER

Den tredje arbetslinjen

av Olofsson Jonas

Full sysselsättning har historiskt sett varit ett högt prioriterat politiskt mål i Sverige. Det återspeglas inte bara i stora satsningar på arbetsmarknadspolitik inom ramen för den välfärdspolitiska modell som etablerades från 1930-talet och framåt, utan också i en omfattande och mångsidig arbetsmarknadsforskning.


LÄS MER

I rörelse

av Håkan A Bengtsson

I den här antologin diskuteras folkrörelsernas och demokratins framtid. Den innehåller bland annat texter om nya former för politiskt engagemang, löntagarägande, facket som folkrörelse.


LÄS MER

Studier i rött

av Pettersson Henry

Vad är innebörden i att vara “socialdemokrat”? Vad står socialdemokrati i Sverige och Europa för? Frågan kan synas lättbesvarad, inte minst genom hänvisning till historiska traditioner och vissa politiska idéer.


LÄS MER

Vi skulle få leva här

av Berge Ursula

Du har en nio meter hög mur på vägen till din syster. Du möts av ett elektroniskt stängsel framför ingången till din arbetsplats. För att nå skolan måste du vänta vid en grind i timmar innan soldaterna dyker upp och öppnar. När kvällen kommer kan du inte längre se solnedgången: allt du ser är betong.


LÄS MER

Rasismer i Europa 3

av

Sverige har aldrig varit en etniskt homogen nation och är det än mindre i dag. Detta allt mer heterogena land präglar dock inte dess arbetsmarknads villkor och arbetssätt. Dess logik bygger fortfarande på exkludering med etnisk homogenitet som ledstjärna.


LÄS MER

Arabvärlden och Europa

av Amin Samir

Militära interventioner, konflikter och ockupationer tillsammans med kulturellt och religiöst främlingskap gör omvärldens skräck för Arabvärlden tydlig.


LÄS MER

Rasismer i Europa 1

av Lindberg Ingemar

Boken Rasismer i Europa – kontinuitet och förändring lyfter fram rasismen som en av de stora ödesfrågorna i Europa. Vi har etniskt skiktade samhällen och vi måste förstå vad rasismen egentligen är, nu mer än någonsin.


LÄS MER

Den barmhärtiga entreprenören

av Palmås Karl

På senare år har idén om sociala företag hamnat på den politiska dagordningen. Kan företag – genom att kombinera sociala mål och kommersiella verksamhetsprinciper – motverka social utslagning, samt leverera både rättvisa och effektiva offentliga tjänster?


LÄS MER

Vatten

av Sjölander Holland Ann-Christin

Med en sällsynt skarpsynthet och berättarglöd lyckas Sjölander Holland förmedla ett viktigt inlägg i en mycket angelägen fråga.” (Piteåtidningen) Omtyckt, omtryckt, slutsåld och nu på engelska.


LÄS MER

Vems valfrihet?

av Lorentzi Ulrika

Ett vanligt argument mot att öronmärka dagar i föräldraförsäkringen är att det minskar familjernas valfrihet. Den här boken visar att den valfriheten är en illusion. Kvinnors lägre löner och arbetsmarknadens förväntningar styr in föräldrar i en traditionell arbetsdelning.


LÄS MER

Det nya motståndet

av Lindberg Ingemar

Regnbågskoalitioner mellan nya sociala rörelser växer sig allt starkare. Samtidigt ser vi att klyftorna mellan rika och fattiga fortsätter att växa både inom och mellan länder.


LÄS MER

Den glömda krisen

av Lindberg Ingemar

Under de senaste femton – tjugo åren har inkomstskillnaderna stadigt vuxit i Sverige. Tillsammans med Storbritannien är Sverige det land där skillnaderna har ökat snabbast bland tio jämförbara västländer.


LÄS MER