Gör din bok hos Premiss

Premiss är Arenagruppens förlag för uppdragsutgivning. Vi arbetar med er produktion från ett första spånmöte till färdig bok. Vi tillför mångårig kunskap om vad som gör en bok läsbar, snygg och språkligt genomarbetad. Under åren har vi samarbetat med och gett ut böcker tillsammans med myndigheter, företag, högskolor, fackförbund, studieförbund, föreningsliv och andra.

Premiss producerar böcker, tidningar och skrifter. Många av Sveriges största och viktigaste organisationer har upptäckt fördelarna med att producera sina titlar tillsammans med Premiss erfarna medarbetare. Exempel på några böcker av det nästan 100-tal böcker som hittills getts ut sedan förlaget startade verksamheten 2004: