ISBN: 978-91-85343-49-2Det lönar sig – om etik i vardagen på en vårdcentral

Arbetsliv, Reportage & antologier

En organisation är som ett isberg. Ovanför ytan syns budget, scheman, verksamhet, organisation och personal. Under ytan finns känslor, värderingar, drivkrafter – sådant som ofta påverkar arbetet ännu mer än det formella.

På vårdcentralen i Arvidsjaur har man i flera år arbetat med etik i vardagen. Man har lyft fram den del av isberget som ligger under ytan för att skapa större tillit, öppenhet och bättre prestationer. Mycket av arbetet har personalen gjort själva. Detta är deras berättelse, nedtecknad av Gunhild Wallin, om hur de gjorde, om svårigheter de mötte och om vad som blev riktigt bra. Det är en berättelse om hur etik inte bara blir fina ord i en pärm utan en del av verkligheten i vardagen.


Författare
Wallin Gunhild

Gunhild Wallin är frilansjournalist med inriktning på arbetsliv, etik, ledarskap samt nordiskt arbetsliv. På Premiss förlag har hon tidigare gett ut Det lönar sig – om etik i vardagen på en vårdcentral och Katekes för ett lärande arbetsliv (tillsammans med Kenneth Abrahamsson).