ISBN: 9789189077485


Ladda ner pressbild


Drömmar och kamp

I Drömmar och kamp – Kvinnofolkhögskolans väg från då till nu får vi möta några av de kvinnor som satt sin prägel på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och det moderna Sveriges kvinnokamp, feminism och hbtqi-rörelse. Vi får följa 1970-talets kollektiva kamp, drömmen om en folkhögskola och starten av densamma fram till dagens kvinnofolkhögskola. Boken berör allt från pedagogik, ledningsfrågor till feminismens framtida vägval.


Författare
Eva Nikell

Eva Nikell, tidigare journalist och ombudsman, har sedan 1987 suttit i skolstyrelsen för Kvinnofolkhögskolan och har sedan tidigt 1970-tal varit aktiv i kvinnorörelsen