ISBN: 9789186743901Ett bättre Europa

Debatt, Europa, Politik, Samhälle

Finanskris och eurokris. Brexit. Allt hetare konflikt med Ryssland. Flyktingkris och stängda gränser. Konflikt om kollektivavtalen och nya lösningar. Kritik mot reaktionära regimer i Polen och Ungern. Parisavtal om klimatet. Skatteflyktsskandaler. 

EU har de senaste åren stått mer i centrum för samhällsutvecklingen än någon gång tidigare under sin snart 70-åriga historia. Ändå skrivs och debatteras det väldigt lite om Europafrågor, och nästan ingenting om det allt mäktigare Europaparlamentet. Det är oroväckande med tanke på det viktiga Europaparlamentsvalet 2019 och den kommande debatten om EU:s framtid.

Mot den bakgrunden har Göran Färm skrivit Ett bättre Europa. Boken har fokus på framtiden, med inslag av historik, lite EU-skola och politiska minnen. Men mest av allt är den ett försök att formulera kritiska tankar om framtidens svenska och socialdemokratiska europapolitik.

Utgivningsår: 2019

 


Författare
Färm Göran

Göran Färm har arbetat med Europapolitik i 20 år. Han har varit socialdemokratisk Europaparlamentariker i nästan 13 år och vice ordförande i den europeiska socialdemokratiska parlamentsgruppen.