ISBN: 978 91 85343 91 1Från bruket till Bryssel – Minnen från ett politiskt liv

Memoarer

En feministisk mormor, finska krigsbarn och fartyg från främmande länder väckte tidigt bruksarbetardotterns intresse för världen utanför, för politik och för samhällets orättvisor. I den här memoarboken berättar Anita Gradin för Ranveig Jacobsson om hur politiken formade hennes liv från uppväxten i Hörnefors via SSU-danserna i Nordmaling, studentklubben, kvinnoklubben, arbetarekommunen, riksdag och regering till EU-kommissionen i Bryssel.

Hon berättar bland annat om arbetet för att få upp kvinnofrågor och jämställdhet på den politiska agendan i Sverige och internationellt, om arbetet mot kvinnohandel och trafficking, om vad som egentligen hände när Jacques Santers kommission avgick och om hur hon som pensionär fortsätter sitt internationella arbete för kvinnors rättigheter och mot våld och förtryck.


Författare
Gradin Anita

Anita Gradin föddes 1933 i Hörnefors i Västerbotten. Hon är journalist, socionom och socialdemokratisk politiker. Hon har suttit i riksdagen, varit minister, ambassadör i Wien och och EU-kommissionär.

Jacobsson Ranveig

Ranveig Jacobsson är journalist. Hon har arbetat i många år tillsammans med Anita Gradin i regeringskansliet och i Bryssel.