ISBN: 9789189077355


Ladda ner pressbild


Gösta Vestlund

Gösta Vestlund föddes 1913, och växte upp under enkla förhållanden i Gagnef i Dalarna. När han gick bort 2020 hade Sverige bytt skepnad. På flera sätt var Gösta Vestlund delaktig i det moderna Sveriges utveckling. Han var en sann folkrörelsemänniska och är kanske mest känd som folkbildare, med livslång kärlek till folkhögskolan. Gösta Vestlund hade även ett starkt engagemang inom arbetslivets område, för internationella frågor och inom den framväxande funktionsrättsrörelsen.

Många har personliga minnen av Gösta Vestlund. Långt efter det att han fyllt 100 var han aktiv i samtal om bildning, demokrati och människovärde. Och just samtalen, de nära mötena människor emellan, var något Gösta Vestlund satte stort värde på, livet igenom.

I den här skriften får vi möta en särpräglad folkbildare, och människa.


Författare
Abrahamsson Kenneth

Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet sedan 1991 och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Han var programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, till 2012 och är numera seniorkonsult. Han har bland annat publicerat skrifter om vuxenutbildning, folkbildning, yrkesutbildning och kompetensfrågor i arbetslivet.