ISBN: 978 91 85343 79 9Högerpopulismen – En antologi om Sverigedemokraterna

Reportage & antologier

En antologi om den högerpopulistiska utmaningen

  • Journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius som bevakat högerextremismen under lång tid skriver om Sverigedemokraternas historia och vad partiet står för i dag.
  • Håkan A Bengtsson analyserar högerpopulismens kännetecken och resonerar om varför de bitit sig fast som en etablerad kraft i många europeiska länder.
  • Inte sedan 1930-talet har högerextremisterna haft en så stark ställning på den europeiska kontinenten som nu. Om detta och om högerextremismens historia i Europa skriver statsvetaren Henry Pettersson.
  • Författaren och journalisten Anders Sundelin har vid flera tillfällen skrivit om utvecklingen i Landskrona. Nu har han återvänt dit för att söka efter förklaringen till hur staden blev Sverigedemokraternas starkaste fäste.
  • Sverigedemokraterna har sedan förra valet fullmäktigemandat i hälften av Sveriges kommuner. Journalisten Joakim Jakobsson analyserar partiets kommunala strategier och vilken politik de faktiskt står för när de kommer in i beslutande församlingar.
  • Debatten om debatten döljer ett större dilemma. Hur ska Sverigedemokraterna bemötas? Genom utestängning? Eller ska partiet behandlas som andra partiet? Det finns inget enkelt svar på frågan. Journalisten Jenny Åkervall har lyssnat på vartåt det lutar.
  • Avslutningsvis drar Håkan A Bengtsson upp några konkreta riktlinjer för hur Sverigedemokraterna och den högerpopulistiska utmaningen kan hanteras.

Läs också Slaget om svenskheten. Ta debatten med Sverigedemokraterna av Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg som också kommit ut på Premiss förlag.


Författare
Håkan A Bengtsson

Håkan A Bengtsson är vd för Arenagruppen. Han var med och startade tidskriften Arena 1993 och var inledningsvis en av chefredaktörerna. Håkan har sedan dess varit delaktig i utvecklingen av Arenagruppens olika verksamheter. Han har länge verkat som skribent och författare.