ISBN: 9789189077270


Ladda ner pressbild


Honorine Hermelin

År 2021 var det 100 år sedan Sveriges kvinnor för första gången fick rösta i ett riksdagsval. År 1922 genomfördes urkursen vid Fogelstad Kvinnliga medborgarskola. Fram till år 1954 deltog över 2 000 kvinnor i kurser på skolan. I den här skriften får vi en inblick i de idéer och tankar som låg till grund för verksamheten vid Kvinnliga medborgarskolan. Många av dem är förvånansvärt aktuella även i vår tid, när demokrati och jämställdhet återigen utmanas, både i Sverige och i andra länder. Vi får här stifta bekantskap med några av de pionjärer som verkade vid skolan för snart 100 år sedan. Särskilt gäller detta Honorine Hermelin, en karismatisk ledare och lysande pedagog som under många år verkade som rektor och lärare vid Fogelstad Kvinnliga medborgarskola.

Honorine Hermelin: Handens, hjärnans och hjärtats pedagog är skriven av idéhistorikern Lena Eskilsson, under många år verksam som forskare och lärare vid Umeå universitet.


Författare
Lena Eskilsson

Lena Eskilsson är idéhistoriker och har varit verksam som forskare och lärare vid Umeå universitet. Lena har varit med under alla 40 åren som genusforskningen växt fram vid Umeå universitet.