Jämlik vård – en handlingsplan

Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård. Den här boken beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård. Boken är skriven för politiker, vårdanställda, frivilligorganisationer, fackligt aktiva och alla andra med intresse för vårdpolitiska frågor. Förhoppningen är att boken också ska bidra till en bredare debatt om hur vården styrs inom studieförbund, pensionärsföreningar och politiska partier.

BOKEN ÄR FÖR TILLFÄLLET SLUTSÅLD HOS NÄTBOKHANDLARNA, men kan köpas från ABF:s webbutik

Köp boken i ABF:s webbutik

 

GÖRAN DAHLGREN är gästprofessor vid University of Liverpool och tidigare chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet.

LISA PELLING är doktor i statsvetenskap och utredningschef på tankesmedjan Arena Idé.

GEMENSAM VÄLFÄRD är en ideell, partipolitiskt obunden nätverksorganisation som arbetar för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden.

ARENA IDÉ är en oberoende tankesmedja med löntagarperspektiv. Arena Idé är en del av Arenagruppen.

Utgivningsår: 2020


Författare
Dahlgren Göran

Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool och har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, samt arbetat internationellt för bland annat Världshälsoorganisationen WHO. År 1994 publicerade han den uppmärksammade boken Framtidens sjukvårdsmarknader: Vinnare och förlorare, som utifrån internationella erfarenheter förutspådde just den utveckling vi sett de senaste årtiondena. När sjukvården blev […]

Pelling Lisa

Lisa Pelling är statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé. Lisa har tidigare bl a varit politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet och programchef på tankesmedjan Global Utmaning. Hon skriver ledare i Dagens Arena och medverkar regelbundet i andra medier, som Godmorgon, världen i P1 och SVT Morgonstudion.