ISBN: 978 91 85343 64 5Kollektiva individualister och strategiska tusenkonstnärer

Fackligt, Reportage

Det är ombudsmännen och deras motparter som är förutsättningen för att den svenska modellen ska fungera. Om inte deras jobb utförs på det sätt det är tänkt spelar det ingen roll vad fack och arbetsgivare i Stockholm hittar på. Utan de regionalt och lokalt ansvariga finns det inga som tar över stafettpinnen.

Det konstaterar Anna Danielsson i den här boken där ombudsmän i Svenska Elektrikerförbundet berättar om en yrkesvardag som sällan uppmärksammas mer än när det drar ihop sig till konflikt och stridsåtgärder. Striden är förstås en del av ombudsmannens vardag men ännu mer består den av samtal, medlemsvård, resor, förhandlingar, möten, och egna strategiska överväganden. Det är i många fall ett ensamarbete. För trots att ombudsmännen i grunden bärs av en stark tro på kollektivets styrka är de i vardagen ofta ensamma och hänvisade till att själva hitta lösningar och utvägar på ständigt nya problem.


Författare
Danielsson Öberg Anna

Anna Danielsson Öberg har arbetat som arbetsmarknadsreporter i 25 år varav 16 år på Svenska Dagbladet. Hon är sedan 2006 frilansjournalist. Hon har skrivit böcker om invandrare och arbetsmarknad, om finanskrisens effekter i en svensk kommun och en intervjubok om att vara facklig ombudsman.