ISBN: 9789186743147


Ladda ner pressbild


Kroppen som det skönaste musikaliska instrumentet

Utifrån intervjuer, anteckningar och workshops presenteras hennes pedagogiska filosofi och praktik: hennes tankar om traditioner och inspirationen av de antika tragedierna och om andning och tonbildning, kropp, röst och textarbete. Också kolleger och skådespelare/elever redovisar personliga uppfattningar och upplevelser kring arbetet med Cecilia Berefelt.


Författare
Helander Karin

Karin Helander är professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och undervisar också vid Stockholms Dramatiska Högskola. Hon har tidigare publicerat böcker om skådespelarutbildning: Ämne: Scenisk gestaltning. Skådespelarna Stina Ekblad och Krister Henriksson som professorer (2009) och Den skrattretande teatern. Ett år med Gösta Ekman och hans vänner (2009).