ISBN: 9789186743130


Ladda ner pressbild


Ljudberättande i europeisk film

Med utgångspunkt i ljudspåret diskuteras olika sätt att bygga upp en filmisk berättelse och hur de olika berättarkomponenterna fungerar och samverkar.


Författare
Dykhoff Klas

Klas Dykhoff är professor i filmljud vid Stockholms dramatiska högskola. Har också en lång erfarenhet som filmljudtekniker och ljudläggare för spelfilm, dokumentärfilm och teveserier.