ISBN: 9789189077201


Ladda ner pressbild


Lyft varandra – en guide till halva makten

2021 firades 100-årsjubileet av det första valet där såväl män som kvinnor fick rösta. Fortfarande efter 100 år är Sverige inte jämställt. Orsaken till det är samhällsstrukturer som vi i många fall inte ens ser.

Med 24 år som riksdagsledamot och aktiv kommunpolitiker, samt erfarenhet från ordförandeskap i nationella organisationer såsom UN Women Sverige, NTF och Unga Örnar skärskådar Monica Green orsakerna till att jämställdheten inte kommit längre.

I Lyft varandra – en guide till halva makten får vi ta del av erfarenheter från ledande kvinnor i politik och näringsliv, liksom goda råd på vägen om hur kvinnor och män kan bli inkluderande ledare och hur vi alla kan bli bättre på att stötta varandra.

”Anledningen till att denna bok skrivs är att det behövs fler kvinnor i bolagsstyrelser och i ekonomiskt beslutande församlingar. Ambitionen var att näringslivet kunde ta efter hur den offentliga representationen fördelades mer rättvist. Kvinnor utanför politiken har uttryckt önskemål om stöd, pepp och mod att ta sig an styrelseuppdrag och andra tunga uppdrag. Skulle privata bolag kunna dra nytta av hur politiken fick tillgång till begåvningsreserven från halva befolkningen, det vill säga från kvinnorna?” – Monica Green


Författare
Monica Green

Monica Green har arbetat som riksdagsledamot och aktiv kommunpolitiker i 24 år. Hon har även varit ordförande i nationella organisationer såsom UN Women Sverige, NTF och Unga Örnar.