ISBN: 9789189077430


Ladda ner pressbild


På spaning efter den kulturpolitik som flytt

Kulturfrågorna står allt oftare i centrum av debatten. Frågor om konst och kultur kopplas till demokrati, identitet och jämlikhet. Kulturens frihet och behovet av konstnärlig integritet står på spel.

Calle Nathanson var vd på riksorganisationen Folkets Hus och Parker under perioden 2013 2023. I boken På spaning efter den kulturpolitik som flytt tecknar han en bild av hur kulturfrågornas status har förändrats. Genom ett urval av tidigare publicerade krönikor och nyskrivna texter sammanfattar han de senaste tio åren och pekar ut utmaningar inför framtiden.

Vilka kulturpolitiska frågor var aktuella under perioden? Vad hände egentligen under flyktingvågen 2015 och hur agerade civilsamhället? Vilka kulturpolitiska frågor betonades av regeringen? Hur drabbades kulturlivet under pandemin och hur ser resan tillbaka ut för de publika kulturverksamheterna?

På spaning efter den kulturpolitik som flytt får läsaren följa den samhällspolitiska utvecklingen, sett ur en folkrörelses perspektiv.

Omslag: Jonna Lindberg


Författare
Calle Nathanson

Calle Nathanson är debattör och författare inom det kulturpolitiska fältet. Mellan 2013–2023 var han vd för Folkets Hus och Parker.