ISBN: 978-91-89483-33-0Rasismer i Europa 1

Debatt, Reportage & antologier

Få termer är så politiskt laddade som ordet rasism. Kunskapen om rasismen är liten och meningsmotsättningarna stora. Därmed är metoderna att bekämpa rasismen och dess uttryck begränsade.

Utifrån olika perspektiv närmar sig europeiska forskare och debattörer frågor som: vad gör att vi kallar vissa attityder och handlingar rasistiska? Vilken roll spelar föreställningar om ”vi” och ”dom”? Vad formar människors upplevelser av likhet och samhörighet? Vilken roll spelar vithet som norm? Hur reproduceras rasism?

Redaktörer är Katarina Mattsson och Ingemar Lindberg. Medverkar gör Etienne Balibar, Philomena Essed, Stefan Jonsson, Katarina Mattsson och Ali Esbati.


Författare
Lindberg Ingemar

Ingemar Lindberg har länge varit verksam inom svensk välfärdsdebatt, som utredare, statssekreterare i socialdepartementet och sedan på LO med ansvar för Rättviseutredningen i början av 90-talet och uppbyggnaden av LO idédebatt.