ISBN: 9789189077225


Ladda ner pressbild


Tid för reformer – så skapar vi en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård

”En jämlik och tillgänglig sjukvård är grundläggande i den svenska välfärdsmodellen. Ändå har personalbrist och långa köer tyvärr blivit alltför vanligt, samtidigt som många vårdanställda upplever en ökad stress på jobbet. Jag menar att det är fullt möjligt att bryta den utvecklingen, genom rejäla satsningar och nya arbetssätt inom sjukvården.

I den här boken presenterar jag angelägna reformer för en sjukvård som kan möta dagens och framtidens behov. Det handlar om åtgärder för att avskaffa vårdköerna och radikalt förbättra servicen inom vården. Det handlar också om hur vi kan göra vårdyrkena mer attraktiva och hur tandvården kan bli jämlik genom införandet av ett högkostnadsskydd i nivå med det som finns i sjukvården.

Boken riktar sig till politiker och tjänstemän som arbetar med sjukvårdsfrågor runt om i landet, men också till alla andra som är intresserade av hur vi kan skapa en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård.”

Henrik Fritzon


Författare
Henrik Fritzon

Henrik Fritzon är socialdemokratisk regionpolitiker med lång erfarenhet av välfärds- och sjukvårdsfrågor. År 2010 blev han regionråd i Region Skåne och var det i opposition till 2014. Mellan 2014 och 2018 var han regionstyrelsens ordförande och sedan valet 2018 är han regionråd och oppositionsledare. Han är också förtroendevald inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).