ISBN: 9789189077461


Ladda ner pressbild


Till försvar för demokratin

Runtom i världen försöker en auktoritär etnonationalistisk rörelse väcka misstro, vrede och hat mot demokratin och civil samhället. Debattklimatet har hårdnat, och det offentliga samtalet har brutaliserats.

Den här boken analyserar tio tekniker som används för att angripa och underminera demokrater. Alla som vill värna det öppna samhället behöver förstå dem.

Vilka är dessa tekniker?
Och varför har de varit så effektiva?

Anna Ardin är statsvetare och doktorand vid Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola.

Mattias Irving är idéhistoriker och journalist med fokus på extremhögern och radikalnationalistisk aktivism på nätet.


Författare