ISBN: 9789189077218


Ladda ner pressbild


Vad händer nu? Välfärden efter corona

När covid19 drabbar samhället vårvintern 2020 leder det till en kris av större proportioner än vad de flesta av oss någonsin tidigare upplevt. Pandemin slår ojämnt och dess konsekvenser fördelas ojämlikt. Krisen blottlägger befintliga brister i välfärden och visar på revor i skyddsnäten som funnits sedan tidigare – och väcker samtidigt nya frågor för samhället i stort. Kan pandemin möjliggöra nya och alternativa vägar framåt? 

I den här antologin samlas röster från forskare, författare, politiker och poeter, som ger sin bild av det läge vi befinner oss i och hur vi hamnade här. Tillsammans bidrar de med idéer för hur vi ska organisera välfärden i skuggan av pandemin och uppnå ett starkare samhälle. Kanske för det oss också närmare svaret på frågan – vad händer nu? 

I antologin medverkar: Göran Greider, Susanna Alakoski, Elisabeth Dahlin, Sverker Sörlin, Ylva Nilsson, Mattias Beijmo, Tobias Baudin, Marta Szebehely, Agnes Török, Åsa Plesner, Åsa-Pia Järliden Bergström, Paula Roth, Sören Häggroth, Louise Bringselius, Bo Rothstein, Emanuel Örtengren, Johan Enfeldt, Ulf Kristersson, Lena Hallengren, Pär Holmgren. 


Författare