ISBN: 978-91-89483-14-9Världens utmaning – Fackets lokala & globala ansvar

Fackligt, Reportage & antologier

Att plugga och jobba utomlands blir allt vanligare. Marknaden bortom den hemma ter sig för företag oändlig och den ökade internationella handeln ger konsumenten oanade valmöjligheter. Men vi ser också fabriksflyttar, utslagning av småskaliga företag, strukturomvandlingar och risker för social dumping. Allt detta påverkar oss.

Hur ska vi förstå globaliseringens abstrakta tidevarv utifrån våra egna liv, jobb och engagemang? I den här antologin möter vi Ericsson-anställda, tullare, fackligt aktiva, forskare och andra som sätter ord på hur de och vi påverkas i våra jobb och liv.

Visst handlar morgondagens värld om fackets, politikens och företagens internationella aktörer, men än mer om hur vi i vår vardag kan skapa ett socialt kapital och en lokal dynamik här och nu, på jobbet, i villaområdet, i idrottsföreningen och i den lokala fackklubben.

Medverkande författare:
Mats Wingborg, Lisbeth Stålgren, Anders Ehnmark, Kerstin Kåll och Göran Brulin.

Redaktörer är Håkan A Bengtsson och Ursula Berge.


Författare
Berge Ursula

Ursula Berge är sedan 2005 samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Åren 2000–2005 var hon chef för Arenagruppens tankesmedja Agora.

Håkan A Bengtsson

Håkan A Bengtsson är vd för Arenagruppen. Han var med och startade tidskriften Arena 1993 och var inledningsvis en av chefredaktörerna. Håkan har sedan dess varit delaktig i utvecklingen av Arenagruppens olika verksamheter. Han har länge verkat som skribent och författare.