ISBN: 9789189077539


Ladda ner pressbild


Vi är inte maskiner

Sakprosa, Sjukförsäkring, Socialförsäkring

Vi är inte maskiner handlar om framväxten av socialförsäkringarna i allmänhet och sjukförsäkringen i synnerhet.

Läsaren får följa med på en personligt färgad resa genom det svenska klassamhället. Författaren Kjell Rautio väver samman egna yrkeserfarenheter med maktanalys och skildrar viktiga samhällsförändringar i en bred samhällspolitisk berättelse.

Det fackliga perspektivet och övertygelsen om alla människors lika värde löper som en röd tråd genom boken.

Analysen utmynnar i en provisorisk utopi där författaren ringar in de viktigaste dagspolitiska reformerna som behöver genomföras på sjukförsäkringsområdet.

Omslag: Charlotta Rahm

Utgivning: 23 januari 2024


Författare
Kjell Rautio

Kjell Rautio är född 1964 i Norrbottensbyn Vittangi och är fil. lic. i ekonomisk historia. I snart 20 år har han arbetat som facklig utredare, fem år vid TCO och 14 år vid LO. Fotograf Joacim Schwartz