Film för folket

Film för folket handlar om tiden när arbetarrörelsen skulle förändra samhället i grunden och bygga en värld utan kommersialism och kapitalism.

Sveriges filmproducenter befinner sig i djup kris. 2014 föll filmbolagens omsättning med en fjärdedel 2013 jämfört med 2012. Vinstmarginalen blev minus 2,7 procent, rapporterar Dagens Nyheter. Hur har den svenska film- och kulturpolitiken vuxit fram? Vad kan den lära av historien?

Film för folket är både en pusselbit för att förstå svensk film- och kulturpolitik, och en del av berättelsen om socialdemokratins och folkhemmets etablering.

Beställ »
atlas@arenagruppen.se

Egna tidningar och bokförlag grundades, rörelseägda fabriker tillverkade varor för de kooperativa butikerna. Och när Folkets Hus, som spred kultur över landet, började satsa på biograffilm satsade man även där på egen produktion.

Nordisk Tonefilm fick en viktig roll, som distributör, importör och producent av film. Bolaget styrdes både av eldsjälar som brann för kvalitetsfilm och av politiska ideologer och byråkrater utan större kultur- och filmintresse. Men varför förmådde inte folkrörelsefilmen skörda frukterna av filmreformen 1963?

Film för folket ges ut på Premiss förlag på uppdrag av Folkets Hus och Parker. Författad av Jon Asp, filmvetare.

Kategorier:
Uncategorized