Lodenius Anna-Lena

Anna-Lena Lodenius är journalist, författare och föreläsare, främst känd för sina studier av autonoma och extremnationalistiska rörelser. Hon har publicerat artiklar i bl.a. Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Ordfront, Månadsjournalen och Arena.

Titlar