Lindman Bengt

Bengt Lindman är född 1947. I början på 1970-talet började han arbeta på socialförvaltningen i Linköping där han blev fackligt aktiv i SKTF. 1980 blev han ombudsman i Falun och har sedan dess arbetat i förbundet. Från 1997 till pensioneringen 2007 var han informationschef vid förbundets centrala kansli.

Titlar