Bengtsson Erik

Erik Bengtsson är fil.dr i ekonomisk historia och forskare vid Lunds universitet. Han forskar om fackföreningsrörelser, arbetsmarknader och funktionell inkomstfördelning. Han har publicerat sig i en rad svenska tidskrifter inklusive Fronesis och Arbetarhistoria.

Titlar