Bergström Villy

Villy Bergström, nationalekonom och ekonomiskpolitisk debattör. Han studerade vid Uppsala universitet där han disputerade i nationalekonomi 1983. Från 1985 till 1995 var han chef för Fief, Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning. Han var därefter chefredaktör och ledarskribent på Dala-Demokraten till 1999. Då utnämndes han till vice riksbankschef och innehade den posten till 2005.

Titlar