Nilsson Gabriella

Gabriella Nilsson har hämtat sin erfarenhet av jourverksamhet genom sju års engagemang i bland annat tjejjouren Juventas systrar i Södertälje. Hon är socionom och styrelseledamot i SKR.

Titlar