Nilsson Gun-Inger

Gun-Inger Nilsson var med och startade Kristianstad nya kvinnojour och har hämtat sin erfarenhet av jourverksamhet därifrån, dels som ideellt arbetande i två år, dels som anställd sedan sex år, ordförande för Kristianstad nya kvinnojour, styrelseledamot i SKR.

Titlar