Lundgren Gunilla

Gunilla Lundgren är barn-och ungdomsförfattare och sedan många år verksam i Rinkeby där hon var med och startade Rinkeby Ord och Bildverkstad på 80-talet. Hon har skrivit ett 30-tal böcker, varav många i samarbete med barn och unga i Rinkeby.

Titlar