Holmberg Håkan

Håkan Holmberg är fil.dr i historia, riksdagsledamot (FP) 1988–97 och politisk chefredaktör på Upsala Nya Tidning.

Titlar