Ivarsson Lars

Lars Ivarsson är lektor i arbetsvetenskap Handelshögskolan, Karlstads universitet.

Titlar