Lotta Victor Tillberg

Lotta Victor Tillberg är är filosofie doktor i yrkeskunnande och teknologi. Hon disputerade 2007 vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon forskar om den praktiska kunskapens betydelse i arbetslivet och har tidigare publicerat bland annat ”Konsten att vårda – om att vara professionell i svåra situationer” samt ”Uppdrag chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer.” Sedan 2010 handleder hon lärarstudenter vid Södertörns högskola, Centrum för praktisk kunskap.

Titlar