Sörlin Sverker

Sverker Sörlin (f. 1956) är professor i
miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan
i Stockholm. Han har skrivit en rad böcker
och akademiska skrifter. 2004 tilldelades han
Augustpriset för Världens ordning och Mörkret
i människan: Europas idéhistoria 1492–1918.

Titlar