Westerlund Uno

Uno Westerlund är född 1942. Han disputerade 1973 i historia vid Uppsala universitet. Förutom vid TCO har han varit anställd bland annat vid universiteten i Uppsala och Umeå och vid svenska ambassaden i Bonn. Inom TCO arbetade han på 1970- och 80-talen med utbildnings- och forskningspolitik och från 1993 till sin pensionering 2002 med internationella frågor. Han har skrivit flera böcker och senast gett ut En svensk historia från periferin, 2009.

Titlar