Gör din bok hos Premiss

Premiss är Arenagruppens förlag för uppdrags- och samarbetsutgivning och kan hjälpa till hela vägen från idé till färdig bok eller skrift. Vi arbetar åt organisationer, myndigheter, företag, fackförbund och andra med bokutgivning, materialproduktion, textbearbetning och textproduktion.

Vårt arbete bygger på gedigen journalistisk kompetens och lång erfarenhet av att producera böcker.

Kontakta Stefan Sunnerdahl för mer information.

E-post: stefan.sunnerdahl@arenagruppen.se

 


Kategorier:
Uncategorized