Ny bok från Rättsfonden

Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen står under press i Europa. Efter finanskris och trycket från nya flyktingströmmar prövas rättsstat och demokratiska ideal inte bara i forna Sovjetdominerade stater i Central- och Östeuropa utan också i EU:s gamla medlemsländer i Västeuropa. Samtidigt har både EU och Europarådet ofta visat sig oförmögna att ingripa mot medlemsstater som inte följer grundläggande regelverk och normsystem.

Kontrasten är stor mot den optimism om ett framtida demokratiskt Europa grundat på rättsstatliga principer som i huvudsak präglat det kvartssekel som gått sedan Sovjetsystemet föll samman och det kalla kriget tog slut.

I en ny bok – Hoten mot rättsstaten i Europa – från Rättsfonden och Premiss Förlag redovisas, analyseras och diskuteras den oroande utvecklingen av ledande jurister i Polen och Ungern och av erfarna kännare av det europeiska rättssystemet.

Rättsfonden inbjuder nu till ett seminarium i Stockholm utifrån boken under medverkan av flera av författarna.

 

Tid: fredag 29 september, klockan 12–14.

Plats: Armémuseum, Hörsalen.

Vi bjuder på en lunchsmörgås.

 

Petra Bard är gästprofessor vid det av regeringen hotade Central European University i Budapest och talar om utvecklingen i Ungern.

Laurent Pech är professor i europeisk rätt i London och talar om EU:s svårigheter att ingripa mot medlemsstater som inte följer EU:s grundläggande normer.

Maciej Zaremba redovisar läget i Polen utifrån det bidrag som han översatt och bearbetat av Ewa Letowska, professor och tidigare domare i den polska författningsdomstolen.

Johan Hirschfeldt, tidigare hovrättspresident, redogör för det gemensamma europeiska arbetet i den så kallade Venedigkommissionen och professor Fredrik Sterzel ger några avslutande jämförande reflektioner.

Moderator är Anders Mellbourn, redaktör för boken.

 

Seminariet hålls på engelska. Boken är utgiven på svenska och finns att köpa vid seminariet till lanseringspris. Anmäl närvaro till Rättsfondens verkställande ledamot professor Karin Åhman, karin.ahman@rattsfonden.se

 

Medieföreträdare som önskar egna intervjuer med de utländska gästerna under deras Stockholmsbesök kan lämpligen kontakta Anders Mellbourn, anders@mellbournanalys.se, 070-5359807.

Kategorier:
Aktuellt