Recension: Vad krävs för att rädda demokratin?

Aktuellt

Premissboken Vad krävs för att rädda demokratin? recenseras nu stort i Dagens Nyheter av Ylva Hasselberg, professor vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.

“Vad är populism och hur ska den bäst bekämpas? Det är den centrala frågan i en nyutkommen bok med den rättframma titeln Vad krävs för att rädda demokratin? av Sverker Gustavsson, Claes-Mikael Jonsson och Ingemar Lindberg. Boken är inte ute i ärendet att användas som slagträ, utan söker skapa förståelse för de historiska grundvalarna till vår nuvarande situation. Trots detta är debatt dess väsen, dess inre kärna.”

Läs hela recensionen här!