Välkommen på bokrelease

IF metalls förbundsordförande Marie Nilsson presenterar antologin Industrivisioner – åtta röster om framtidens svenska industri.

Fyra av skribenterna – Po Tidholm, Ola Asplund, Tuula Teeri och Lena Abrahamsson – medverkar på scenen. Industriminister Ibrahim Baylan kommenterar.

Industrivisioner – åtta röster om framtidens svenska industri samlas journalister, forskare, filmskapare, debattörer och branschexperter. Förhoppningen är att bidra till en mer framtidsinriktad debatt om den svenska industrins utveckling, bortom dagsaktuella kvartalsrapporter.

Hur kan vi skapa en svensk industri som är hållbar och framgångsrik när det gäller frågor som innovation, teknik, produktion, arbetsorganisation? Vilken roll får människor och fackföreningar i en framtid som ter sig allt mer automati­serad? Texterna rör allt från klimatutmaningen till jäm­ställdhet och klyftan mellan stad och land.

Datum: 3 februari

Tid: 8.30–9.30, frukost serveras från 8.00.

Plats: Epicenter Stockholm, Mäster Samuelsgatan 36

Anmäl dig senast 24 januari till ifmetall@ifmetall.se

Varmt välkommen!