ISBN: 978-91-89483-32-3Arabvärlden och Europa

Reportage & antologier

Europas framtida globala roll beror på utvecklingen i länderna på Medelhavets södra sida, men också på förmågan att komma ifrån Jalta, Nato och minnet av Andra världskriget och skapa en brygga mellan Europa och Arabvärlden över det gemensamma havet – Medelhavet.

Arabvärldens och Europas framtid ligger i att man tillsammans med Turkiet och Iran kan skapa starka regioner, ömsesidigt beroende och goda relationer. Bara så kan en progressiv och demokratisk utveckling i såväl Arabvärlden som Europa bejakas.

Samir Amin är ekonom från Egypten och drivande i forskarnätverket Forum du Tiers Monde i Dakar, Senegal.


Författare
Amin Samir

Samir Amin är ekonom från Egypten och drivande i forskarnätverket Forum du Tiers Monde i Dakar, Senegal.