ISBN: 978-91-85343-47-8Bakom krisens siffror – Röster från Gislaved

Fackligt, Politik & Samhälle, Reportage

Vad händer när ett helt samhälle drabbas av efterverkningarna av djup ekonomisk kris? Hur ser vardagen ut bakom krisens siffror? Hur tacklar kommuninvånare, politiker, fack och företagsledare en situation som många aldrig upplevt tidigare?

Journalisterna Gunhild Wallin och Anna Öberg har sökt svaren på de frågorna och många fler i Gislaveds kommun från tidig höst 2009 till våren 2010. Fotograf Denny Lorentzen har tagit bilder. Resultatet blev boken Bakom krisens siffror – röster från Gislaved (230 s).

Fackliga företrädare berättar om kampen för att allt ska gå rätt till, företagsledare om sina våndor för nedskärningar och uppsägningar och politikerna om dilemmat när behoven ökar medan pengarna sinar. I fokus står de arbetslösa som berättar om förtvivlan, ilska, uppgivenhet och ändlöst jobbsökande men också om förhoppningar, nya vägval och nya spår i livet.


Författare
Wallin Gunhild

Gunhild Wallin är frilansjournalist med inriktning på arbetsliv, etik, ledarskap samt nordiskt arbetsliv. På Premiss förlag har hon tidigare gett ut Det lönar sig – om etik i vardagen på en vårdcentral och Katekes för ett lärande arbetsliv (tillsammans med Kenneth Abrahamsson).

Danielsson Öberg Anna

Anna Danielsson Öberg har arbetat som arbetsmarknadsreporter i 25 år varav 16 år på Svenska Dagbladet. Hon är sedan 2006 frilansjournalist. Hon har skrivit böcker om invandrare och arbetsmarknad, om finanskrisens effekter i en svensk kommun och en intervjubok om att vara facklig ombudsman.