Historien om Arbetet och den sista striden

av Bo Bernhardsson

Historien om Arbetet är en historiebok. Men den ställer också frågor om framtiden, som rör arbetarrörelsens uppdrag och ytterst demokratins förutsättningar. Kan en vital och väl fungerande demokrati existera utan medial mångfald? Utan allsidig nyhetsförmedling? När de dominerande medierna i »det nya medielandskapet« ägs av internationella mediekapitalister och tidningsmarknaden i Sverige är monopoliserad? Arbetet var […]


LÄS MER

Vilka skulle annars göra det?

av Häggberg Annika

I Vilka skulle annars göra det? berättar journalisten Annika Häggberg den vindlande historien om Rågsveds Folkets Hus som blev Nya Rågsveds Folkets Hus. Med sina många okonventionella verksamheter och evenemang – från boxning, julfirande, musikstudio och social rådgivning till grönsaksodling – har Nya Rågsveds Folket Hus fått ta emot en rad utmärkelser och blivit så […]


LÄS MER

Lönen, makten och värdigheten

av Gatu Harald

I Lönen, makten och värdigheten görs fem nedslag i industriarbetarnas historia: 1905, 1945, 1983, 1995 och 2009. Via dessa år gestaltas de olika prövningar som den fackliga organisationen ställts inför i sin strävan att värna priset på arbetet och skydda arbetsvillkoren.


LÄS MER

Bostadsojämlikhet

av Listerborn Carina

I Bostadsojämlikhet får läsaren ta del av berättelser från bostadsmarknaden i Malmö, baserade på intervjuer med personer som har erfarenheter av att söka och hitta bostad och att skapa sig ett hem.


LÄS MER

När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ

av Dahlgren Göran

I dag har svensk sjukvård blivit en marknad. Vinstmöjligheter och lönsamhet snarare än behov av vård styr i allt högre grad den skattefinansierade vårdens organisering och fördelning. Detta skapar en alltmer fragmentiserad och ojämlik vård. En av sjukvårdspolitikens största utmaningar borde vara att bryta marknadiseringen av vården.


LÄS MER