ISBN: 978-91-85343-24-9Blågult fack och gränslöst kapital

Debatt, Fackligt, Politik & Samhälle

Finns det möjlighet till gemensamma strategier mellan löntagare i olika länder? Går det att forma nya ”vi”? Kan den globala arbetarklassen bli en samlad, handlande kraft? Utifrån intervjuer med ledande fackliga företrädare i Sverige analyserar Andreas Bieler och Ingemar Lindberg svenska fackföreningars syn på globaliseringen och diskuterar alternativa framtidsstrategier.

Boken är det svenska bidraget till ett internationellt forskningsprojekt, som i Sverige stöds av Riksbankens Jubileumsfond och Svenska Transportarbetareförbundet. Projektet handlar om den globala arbetarklassens möjligheter till gemensamt handlande och om hur fackliga organisationer i olika delar av världen möter globaliseringens utmaningar. Skriften ingår samtidigt i ett större arbete om Jobben, välfärden och globaliseringen som drivs av Ingemar Lindberg och Roland Spånt med stöd av Charles och Elin Lindleys stiftelse.


Författare
Lindberg Ingemar

Ingemar Lindberg har länge varit verksam inom svensk välfärdsdebatt, som utredare, statssekreterare i socialdepartementet och sedan på LO med ansvar för Rättviseutredningen i början av 90-talet och uppbyggnaden av LO idédebatt.

Bieler Andreas

Andreas Bieler är statsvetare och forskar om fackföreningar och nya sociala rörelser vid universitetet i Nottingham.