ISBN: 9789186743239


Ladda ner pressbild


Den feministiska utmaningen

Debatt, Fackligt, Politik & Samhälle

Grundtanken är en önskan att utmana den fackliga rörelsen med en uppdaterad feministisk analys, men också en vilja att i samhällsdebatten föra fram den fackliga analysen om en jämställd arbetsmarknad.

Bokens svar är att det inte räcker att tala om jämställdhet utan man måste göra aktiva val och ta ställning. Förändring skapas genom politik och konkreta fackliga strategier som handlar om både erkännande och omfördelning. Det borde vara lika självklart för såväl en facklig rörelse som för den som vill kalla sig feminist år 2013.

Medverkande Joa Bergold, Josefin Edström, Olav Fumarola Unsgaard, Ulrika Hagström, Katrine Kielos, Ulrika Lorentzi, Johanna Palmström, Karin Thorasdotter, Ulrika Vedin, Per Wirtén & Soheyla Yazdanpanah. Red. Olav Fumarola Unsgaard och Karin Thorasdotter


Författare
Thorasdotter Karin

Karin Thorasdotter är chef för Arenauniversitetet, en del av tankesmedjan Arena Idé. Karin har arbetat i över tio år med styrning, organisering och folkbildning i den idéburna sektorn.

Fumarola Unsgaard Olav

Olav Fumarola Unsgaard är kulturjournalist och redaktör. Tidigare chefredaktör för Arena, har medverkat i böckerna Skitliv, Globalisering hur då?, I Rörelse samt i ett flertal tidskrifter som Ord&Bild, Fronesis och Effekt.