ISBN: 978-91-89483-24-8Den barmhärtiga entreprenören

Politik & Samhälle

I så fall öppnar det upp för nya intressanta företagsformer som lämpliga leverantörer av offentliga tjänster inom vård, skola och omsorg. Kan sociala företag då vara en väg ut ur vinstdilemmat i skattefinansierad välfärd?

Den barmhärtiga entreprenören följer upp tjugo års samhällspolitisk utveckling i Storbritannien. Resan börjar i Thatchers privatiseringsprogram, går via New Labours Public-Private Partnerships, och landar i dagens debatt om socialt företagande. På vägen växer en kritik fram mot de etablerade motsättningarna mellan offentligt och privat, socialt och kommersiellt.

Den barmhärtiga entreprenören visar att det är den politiska viljan som avgör om pengar och goda intentioner kan mötas halvvägs. I Storbritannien har man börjat skapa strukturer som främjar socialt företagande. Sveriges utmaning ligger nu, i att på samma sätt, gå från ord till handling.


Författare
Palmås Karl

Karl Palmås är docent i teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola.